John Rowan “Transpersonaalsus. Vaimsus psühhoteraapias ja nõustamises” (2013)

17.00

Originaali tiitel:
The Transpersonal: Spirituality in Psychotherapy and Counselling
John Rowan
© John RowanThis edition published by arrangement with David Higham Associates Ltd and Synopsis Literary Agency

Tõlkija: Julika Laulik
Toimetaja: Mari Klein

408 lk
150 x 211 mm
Kõvad kaaned
ISBN: 978-9949-9457-3-3

Kirjeldus

John Rowan – alguses humanistliku ja hiljem transpersonaalse psühhoteraapia pioneer – on üks tuntumaid ja tunnustatumaid terapeute nii Ühendkuningriigis kui kogu Euroopas. Praktiseeriva terapeudina ammutab ta oma teoreetiliste käsitluste inspiratsiooni igapäevasest kogemusest.

Rowan käsitleb transpersonaalse psühholoogia teemasid arusaadaval viisil, ebavajalikku žargooni ja liigset keerukust vältides. Ta toob pidevalt praktilisi näiteid selle kohta, kuidas terapeut oma töös kliendiga transpersonaalseid vahendeid kasutada saab.

Oma raamatus „Transpersonaalsus” annab Rowan ülevaate transpersonaalse teraapia hetkeseisust, selle eelloost, päritolust ja arenemisloost. Rowani erilisi tugevusi on võime uusi kompleksseid ideid läbi töötada ja neid lugejale selgitada. Selles raamatus, kus leidub midagi igale transpersonaalsetest teemadest huvitatud inimesele, võtab ta kokku, arvustab ja selgitab teiste autorite, teoreetikute ja terapeutide käsitlusi ja ideid. Rowan kirjeldab, missugused muutused psühhoteraapia ja nõustamise kui distsipliini ees seisavad, et see aja proovile vastu peaks ning transpersonaalseid teemasid iga terapeutilise lähenemise olulise osana käsitledes suudaks integreerida parima, mis on pakkuda nii „vanal” kui „uuel”.

John Rowani näol on tegemist inimesega, kelle elu on tema mõtteviisi ja õpetuste kinnituseks. Ta esindab praegu, 80-aastaselt, aktiivselt ja väsimatult ikka veel psühhoteraapia meistriklassi ning propageerib selle vajadust distsipliinina areneda ja kasvada.

Jure Biechonski
Erakool Terviklik Mina

 

Vaata raamatu sisse