Joseph Campbell “Tuhandenäoline kangelane” (2015)

15.00

Originaali pealkiri:
Joseph Campbell®
The Hero with a Thousand Faces
Bollingen Series XVII, Third edition, 2008
Joseph Campbell Foundation

© 1949 Bollingen Foundation, kirjastas Pantheon Books. Esimene trükk
© 1968 Princeton University Press. Teine, parandatud ja täiendatud trükk
© 2008 Joseph Campbell Foundation (jcf.org). Kolmas, parandatud ja täiendatud trükk

Tõlkinud: Ülo Valk ja Maarja Valk
Toimetanud: Liina Kahu
Konsultant: Katrin Kern
Kujundanud: Kalle Müller

© 2014 Eesti Transpersonaalne Assotsiatsioon
552 lk
150 x 211 mm
Kõvad kaaned
ISBN: 978-9949-9593-0-3

Kirjeldus

Alates „Tuhandenäolise kangelase” esmailmumisest 1949. aastal on Joseph Campbelli teedrajav võrdleva mütoloogia käsitlus, põimituna nüüdisaegse psühholoogia arusaamadega, mõjutanud miljoneid lugejaid.

Selles raamatus visandab Joseph Campbell kangelase teekonna, seiklusi ja muundumisi kätkeva kõikehõlmava motiivi, mida sisaldavad praktiliselt kõik maailma mütoloogiad. Ta uurib ka kosmogoonilist tsüklit, maailma loomise ja hävimise müütilist mustrit.

Eestikeelse tõlke aluseks on Joseph Campelli fondi publitseeritud Campbelli kogutud tööde sarjas ilmunud „The Hero with a Thousand Faces” kolmas väljaanne. Võrreldes kahe esimese väljaandega on raamatus palju illustratsioone, põhjalik bibliograafia ja viiteregister.

„Tuhandenäoline kangelane” on praegu sama kõnekas kui teose esmailmumisel ning leiab üha uusi lugejaid, kes otsivad kaasahaaravat lugemist religioonist ja antropoloogiast kirjanduse ja filmiuurimusteni ulatuvates valdkondades.

See raamat on oluliselt mõjutanud mitmesuguste kunstialade esindajate, teiste hulgas nii kirjanike, muusikute, arvutimängude loojate kui ka filmitegijate loomingut ning inspireerib endiselt kõiki neid, keda võlub inimesele igiomane vajadus lugusid jutustada.

 

Vaata raamatu sisse