Ralph Metzner “Alkeemiline kaemus. Hingetarkuse kasutamine tervendamiseks ja juhiste saamiseks” (2012)

15.00

Originaali tiitel:
Ralph Metzner
Alchemical Divination. Accessing your spiritual intelligence for healing and guidance
© 2009 Ralph Metzner

Tõlkija: Peep Vain, Tanel Mällo
Toimetaja: Leelo Laurits

152 lk
150 x 211 mm
Kõvad kaaned
ISBN: 978-9949-9168-5-6

Kirjeldus

Ralph Metzner (PhD) on teadvuse ning selle transformatsioonide uurimise tunnustatud pioneer. Ta on psühhoterapeut ning California Integraaluuringute Instituudi emeriitprofessor. Ta andis koos Timothy Leary ning Richard Alpertiga oma panuse 1960ndate aastate Harvardi psühhedeelikumide uuringus, mille üheks väljundiks oli raamat The Psychedelic Experience („Psühhedeelne kogemus”). Tema teiste olulisemate raamatute hulka kuuluvad Maps of Consciousness („Teadvuse kaardid”), The Well of Remembrance („Mälestuste kaev”), The Unfolding Self („Avanev mina”), Green Psychology („Roheline psühholoogia”) ning hiljuti Ram Dassiga kahasse kirjutatud Birth of a Psychedelic Culture („Psühhedeelse kultuuri sünd”).

* * *

Kohtumised Ralph Metzneriga on olnud minu viimaste aastate kõige olulisemad õpikogemused. Seepärast on mul suur heameel, et juba teine tema raamat eesti keeles ilmub. „Alkeemiline kaemus“ on Ralph Metzneri peamisi töömeetodeid kirjeldav raamat. Ta on psühhoterapeut, teadvusseisundite kauaaegne uurija ning omab paljudes valdkondades põhjatuid teadmisi. Kombineerides neid oma terava intellekti ning sügava elutarkusega, suudab ta inimesi (nii grupis kui ka individuaalselt) juhendades panna neid kiiresti ja tulemuslikult esitama enesele kõige vajalikumaid küsimusi – ja leidma ka vastuseid. Olles dr Metzneri innukas õpilane, olen temalt saanud palju nii oma töö edasiviimiseks kui ka isiklikult enda jaoks. Olen suutnud lahti harutada teadvustamata sõlmi oma minevikust ning teadvustanud seni enesegi eest varjul olnud asju. Alkeemilise kaemuse protsessis olen näinud olulisi pilte tulevikust ning hiljem neid ka ellu viinud. Üks olulisi minevikuga seotud kaemusi on näiteks olnud oma juurte juurde tagasi viiva tee ülesleidmine. See on aidanud mul oma päritolu, vanemaid ja nende vanemaid senisest rohkem väärtustada ning ka enda identiteeti tugevdada. Head lugemist, endale oluliste küsimuste esitamist ning neile kasulike vastuste saamist!

Peep Vain

 

Vaata raamatu sisse