Carol S. Pearson “Sisemiste kangelaste äratamine. Kaksteist arhetüüpi, mis aitavad meil leida iseennast ja muuta oma maailma” (2017)

17.00

Originaali pealkiri:
Carol S. Pearson
Awakening the Heroes Within. Twelve Archetypes to Help Us Find Ourselves and Transform Our World
© 1991 Carol S. Pearson

Tõlkinud: Jürgen Innos
Toimetanud: Leelo Laurits
Korrektuur: Liina Kahu

© 2017 Eesti Transpersonaalne Assotsiatsioon
Ümbrisel fragment Anderson Debernardi maalilt „Subliminal Healing“. Kasutatud autori loal.
400 lk
150 x 211 mm
Kõvad kaaned
ISBN 978-9949-9593-6-5

Kirjeldus

“Sisemiste kangelaste äratamine” on jungiliku psühholoogiakäsitluse moodne klassika. See on aidanud sadadel tuhandetel inimestel oma elu rikastada, juhatades neid kasutama sisemiste arhetüüpide jõudu. Carol S. Pearson defineerib klassikalisele kirjandusele, antropoloogia- ning psühholoogiauuringutele toetudes kaksteist sisemist teejuhti ehk kangelasarhetüüpi, kes toetavad meid rännakul aarde – oma tõelise mina leidmiseks. Arhetüübid on inimesele omased juba aegade hämarusest saadik. Nad on motiivid, mis korduvad pidevalt nii kunstis, kirjanduses, müütides kui ka religioonis – kõigil ajajärkudel, kõigis piirkondades. „Sisemiste kangelaste äratamises“ vaatleme kahtteist säärast sisemist teejuhti: Süütu, Orb, Sõdalane, Hoolitseja, Otsija, Hävitaja, Armastaja, Looja, Valitseja, Maag, Tark ja Narr. Igaühel neist on meile midagi õpetada ja igaüks neist vastutab tõelise mina otsingu mõne etapi eest. Nende õpetused annavad meile vahendid, mille abil arendada oma sisemisi kangelasomadusi.

 

Vaata raamatu sisse