William A. Richards “Pühad teadmised. Psühhedeelikumid ja religioossed kogemused” (2018)

17.00

Originaali pealkiri:
William A. Richards
Sacred knowledge: psychedelics and religious experiences
© 2016 William A. Richards

Tõlkinud: Jürgen Innos
Toimetanud: Leelo Laurits
Kujundanud: Kaarel Kivikangur

© 2018 Eesti Transpersonaalne Assotsiatsioon
Ümbrisel fragment Anderson Debernardi maalilt „Warmi Bobinzana“. Kasutatud autori loal.
288 lk
150 x 211 mm
Kõvad kaaned
ISBN 978-9949-9593-9-6 ​

Kirjeldus

“Pühad teadmised” on esimene hästi dokumenteeritud põhjalik ülevaade psühhedeelikumide mõjust bioloogilistele protsessidele, inimteadvusele ning religioossetele ilmutustele ja kogemustele. William A. Richards, kes on psühhedeelikume vabatahtlike katseisikutega peaaegu kolmkümmend aastat seaduslikult uurinud, väidab, et kui kasutada neid aineid vastutustundlikult ja reegleid järgides, on neil potentsiaal leevendada kannatusi ja parandada inimelu kvaliteeti.

​ Richards analüüsib psühhedeelikume ka ühiskondlikust ja poliitilisest aspektist: kuidas integreerida need ained vastutustundlikul moel tänapäeva ühiskonda. Tema raamat on ülimalt väärtuslik infoallikas kõigile neile, kes on – kas spontaanselt või psühhedeelikumide kaasabil – kogenud tähendusrikkaid, inspireerivaid või isegi häirivaid teadvusseisundeid ning üritavad oma kogemusi lahti mõtestada. Keele ja kontseptuaalsete raamistike piire kompiv Richards annab suurepärase ülevaate kogemuslikest nähtustest, mis avardavad meie ettekujutust reaalsusest ning pakuvad uusi võimalusi usu, spirituaalse ärkamise, psühhiaatrilise ravi ja ühiskondliku heaolu uurimiseks. Tema avastused rikastavad nii humanitaar- kui ka täppisteadusi, paljastavad uusi vaatenurki nii filosoofias, antropoloogias, teoloogias kui ka religiooniuuringutes ning annavad uue mõõtme nii vaimse tervise uuringutele, psühhoteraapiale kui ka psühhofarmakoloogiale.

 

Vaata raamatu sisse