Ralph Metzner “Meeleruum ja ajavoog. Teadvusseisundite mõistmine ja oskus neid kasutada” (2012)

15.00

Originaali tiitel:
Ralph Metzner
Mind Space and Time Stream​. Understanding and Navigating Your States of Consciousness
© 2009 Ralph Metzner

Tõlkija: Tanel Mällo
Toimetaja: Leelo Laurits

160 lk
150 x 211 mm
Kõvad kaaned
ISBN: 978-9949-9168-3-2

Kirjeldus

Ralph Metzner (PhD) on teadvuse ning selle transformatsioonide uurimise tunnustatud pioneer. Ta on psühhoterapeut ning California Integraaluuringute Instituudi emeriitprofessor. Ta andis koos Timothy Leary ning Richard Alpertiga oma panuse 1960ndate aastate Harvardi psühhedeelikumide uuringus, mille üheks väljundiks oli raamat The Psychedelic Experience („Psühhedeelne kogemus”). Tema teiste olulisemate raamatute hulka kuuluvad Maps of Consciousness („Teadvuse kaardid”), The Well of Remembrance („Mälestuste kaev”), The Unfolding Self („Avanev mina”), Green Psychology („Roheline psühholoogia”) ning hiljuti Ram Dassiga kahasse kirjutatud Birth of a Psychedelic Culture („Psühhedeelse kultuuri sünd”).

* * *

Ralph Metzner viib lugeja nauditavale ekspeditsioonile, mis aitab paremini mõista nii rohkem kui ka vähem tuntud teadvusseisundite olemust. Taoline mõistmine aitab meil argistes olukordades ära tunda ja muuta seisundeid, milles teadvus aheneb – näiteks nagu hirm, viha, depressiivsus ja sundmõtted. See omakorda aitab leida teed, mis meid neist negatiivsetest seisunditest välja aitab ning tervematesse, elujaatavamatesse seisunditesse juhatab. „Meeleruum ja ajavoog” on kergesti seeditav ja samas põhjalik materjal – tõeline maiuspala lugejale, keda huvitavad inimpsüühika ja erinevad meeleseisundid.

Peep Vain

* * *

Ralph Metzner räägib teadvuse erinevate seisundite rollist psühholoogilise heaolu tagamisel ning vaimses arengus. Autor on ligi pool sajandit tegelenud selleteemaliste teadusuuringute, psühhoteraapia, šamanistliku praktika, joogapraktika ja õpetamisega. See isiklike kogemuste muljetavaldav pagas on ka käesoleva sügavalt empiirilise ja süstemaatilise käsitluse aluseks. Selles leiab Metzner, et igale teadvusseisundile on omane konkreetne, teistest selgelt eristuv „meeleruum“ ja „ajavoog“, mille äratundmine annab oskuse navigeerida välja ahenenud seisundite karide vahelt ning seilata avardavate seisundite arendavatel ja loovust toetavatel lainetel.

 

Vaata raamatu sisse