Etzel Cardeña ja Michael Winkelman “Muutuv teadvus” I kd​ (2016)

20.00

Originaali pealkiri:
Altering Consciousness / Multidisciplinary Perspectives
by Etzel Cardeña and Michael Winkelman
© 2011 Copyright by tbe author(s).

Tõlkinud: Tiiu Hallap
Toimetanud: Mart Kangur
Korrektuur: Liina Kahu
Kujundanud: Peeter Laurits
Küljendanud: Karina Laurits

© 2016 Eesti Transpersonaalne Assotsiatsioon
612 lk
150 x 211 mm
Kõvad kaaned
ISBN 978-9949-9593-4-1

Kirjeldus

Inimene on eelajaloolistest koobastest tänapäeva reivide ja virtuaalreaalsuseni pidevalt muutunud teadvusseisundeid otsinud. Muutunud teadvusseisundi võib saavutada une, trummimängu, tantsimise, meditatsiooni, hüpnoosi, paastumise, seksi ning hulga teiste inimesele omaste tegevuste abil. Nende strateegiate mõju ajule matkib inimese närvisüs- teemi loomulikke reaktsioone. See raamat äratab psühholoogia-, bioloogia-, neuro-, ajaloo-, humanitaar- ja kirjandus- teaduste taustaga muutunud teadvusseisundite huviliste tähelepanu tänu erakordsele, rahvusvahelisele autorite kooslusele. Autorid selgitavad oma erinevaid vaatenurkasid avades muutunud teadvusseisundite põhjuseid, mõju ja tähendusi.

***

Olen viimased 15 aastat huvi korras tegelenud psühholoogia ühe äärealaga, nimelt muu- tunud teadvusseisunditega. Ja mitte patoloogiliste ja haigustega seotud seisunditega, vaid vastupidi – seisunditega, kus inimene tunneb end tavaseisundist kõrgemal olevat – harmoonias, tasakaalus ja selguses ning tunnetades midagi, mille jaoks sõnadest jääb väheseks. Teema tuli minu ellu ilma planeerimiseta. Ja nii nagu ikka juhtuvad elus kõige põneva- mad asjad ilma ette hoiatamata, nii viis ka muutunud teadvusseisundite uurimine mind sisemaailma paikadesse ja kohtadesse, millest mul polnud vähimatki aimu. Goethe lau- sele “Otsige iseendas ja te leiate kõik” lisandus tunnetuslik komponent. Enamikul inimestest esineb elus kogemusi, mida nad ei suuda seletada, on see siis müsti- line looduse või kõrgema reaalsusega ühtesulamine, kus aeg ja mõtted peatuvad, või siis telepaatiline ühendus oma lähedastega, mille teadus tahab klassi tseerida “juhuse” nime alla. Raske on peale sellist kogemust jääda seisukoha juurde, et elu on juhuslikult kokku saanud mateeria ning hing, armastus ja mõtlemine ei ole midagi muud kui keemiliste reaktsioonide summa ajus. Erinevate uuringute järgi on 30-70 protsendil inimestest elus mõni sügav vaimne kogemus, mille seletamisel jääb klassikaline teadus hätta. “Raamatust “Muutunud teadvusseisundid” saab lugeda, mida arvavad asjast spetsialistid, kes ei ole kinni jäänud etteantud dogmadesse ja julgevad meie maailmas levima haka- nud konnapilgu asendada kotkavaatega.

Alar Tamming
​psühholoogia teadusmagister

 

Vaata raamatu sisse