Alar Tamming “Jalutuskäik iseendasse” (2018)

15.00

Konsultant: Ivar Tröner
Toimetanud: Liset Kivioja
Korrektuur: Ann Kivikangur
Illustratsioonid: Ulla Välk
Kujundanud: Kaarel Kivikangur

© 2017 Alar Tamming
© 2017 Eesti Transpersonaalne Assotsiatsioon
© 2017 Illustratsioonid Ulla Välk

240 lk
160 x 240 mm
Kõvad kaaned
ISBN 978-9949-9593-7-2

Kirjeldus

Psühholoog ja elu mõtestaja Alar Tamming avab oma teoses “JALUTUSKÄIK ISEENDASSE” terve inimelu mõistmise universumi, alates meie argipäevastest kaitsekihtidest, kogemuste tähenduslikkusest kuni inimelu elukaare kui terviku tähenduseni.

Tamming on aus ja nõudlik nii oma lugeja kui elu saladuse enda suhtes, sest ta laseb oma teoses näha inimloomuse mitmenäolisust ning võimaldab lugejal mõista kõige varjatumaid tegutsemisajendeid. Meisterlikult on teoses ühendatud elu, inimloomuse ja iseenda aus vaatlemine, seda nii tänapäevase inimkäitumise uurimise kui moodsa neuro- ja ajuteaduse abil. Teose autori elulised ja tšehhovlikult küpse huumoriga laetud näited teevad teose lugeja jaoks inimlikult lähedaseks.

Autor ei dikteeri lugejale ette kindlat teekonda, mille järgi käia, vaid loob täiesti uue vaimse elumõtestamise ruumi, kus olulisim samm tõese eneseteadvuseni jõudmiseks on vabanemine nii sõltuvusvajadusest kui argielu enda pealesurutud rollide maskeraadist. Dialoog autori ja lugeja vahel suurendab vaimsete valikute hulka elus. Uudsena mõjub autori julgus lammutada meie ühiskondlikus mõtlemises kinnistunud psühholoogia-kaanoneid, reflekteerida ausalt teemasid, mis on enamasti reguleeritud hirmu ja häbiga. Ta julgustab lugejat leidma uusi elukogemise horisonte ning tuletab meelde, et igas hetkes on võimalik kogeda autentsust.

​Sellest teosest saab tunde- ja elutarkust nii kogenud juht, psühholoogia-huviline kui lihtsalt argielu kavalust ja tähendust mõista püüdev inimene. See teos kutsub lugejat ausale dialoogile.

Ivar Tröner

 

Vaata raamatu sisse